Alles wat je aandacht geeft, groeit... en blinkt!

Informatie over de Stichting

Buurtblinkers beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat giften aan Buurtblinkers fiscaal aftrekbaar zijn. Sinds 1 januari 2014 moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op hun internetsite die hieronder worden vermeld.

Doel stichting Buurtblinkers

Zoals vermeld in onze Statuten: Het verhogen van het (taal) niveau en het ontwikkelen van talenten van wijkbewoners, met name kinderen, alsmede het vergroten van samenhang en betrokkenheid in de wijk. (Utrecht-West)

Beleidsplan

Elk jaar omschrijven wij de werkwijze en focuspunten van Buurtblinkers in een projectplan.

Personeel

Stichting Buurtblinkers stelt twee betaalde coördinatoren met veel onderwijservaring aan voor professionele begeleiding van vrijwilligers en kinderen, contact met scholen en algehele coördinatie. Voor het overige werk steunt Buurtblinkers geheel op vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd.

Aannamebeleid

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers tekenen zij een contract en verklaren achter onze Richtlijnen te staan. Meer informatie over ons Aannamebeleid.

Privacy

Buurtblinkers verzamelt en bewaart alleen gegevens die van nut zijn voor het doel van Buurtblinkers. Buurtblinkers gaat terughoudend en zorgvuldig om met het delen van deze gegevens. Ook vraagt Buurtblinkers van kinderen/ouders altijd vooraf toestemming voor het verzamelen en/of delen van gegevens.

Financiën

Buurtblinkers is afhankelijk van fondsen van instellingen en particulieren. Verschillende fondsen ondersteunen ons. Daarnaast dekt de gemeente sinds 2021 een deel van onze begroting. Jaarlijks wordt een financiële verantwoording opgesteld en gedeeld met de instellingen en particulieren die Buurtblinkers ondersteunen. Een uitgebreid overzicht van de financiën vindt u terug in onze Jaarrekeningen en Jaarverslagen.

Bestuur

Het bestuur werkt vrijwillig. Op dit moment hebben we de volgende bestuurders:

  • Kathelijn Korver (Voorzitter)
  • Thieu Römgens (Penningmeester)
  • Mark Molenaar (Secretaris)

Vertrouwenspersonen

Marte van de Wouw (martevandewouw@hotmail.com)

Registratienummers

KvK nummer: 68681569
RSIN/fiscaal nummer: 857547458

Jaarverslagen en archieven

Wij zijn Buurtblinkers, een stichting in de levendige Utrechtse wijk Lombok. We zijn opgericht om kinderen met een (taal)achterstand extra aandacht te geven en verder te helpen.