Alles wat je aandacht geeft, groeit... en blinkt!

Maart 2021

Wij zijn blij!
Wij hebben net te horen gekregen dat we vanaf begin maart weer open mogen! Veel kinderen die bij Buurtblinkers komen, hebben in 2020 achterstanden opgelopen. Terwijl zij eigenlijk alle begeleiding nodig hebben om te kunnen floreren binnen het talige onderwijs. Deze kinderen verdienen evenveel kansen als iedereen. Wij popelen dan ook om alle kinderen weer te mogen verwelkomen bij Buurtblinkers!

Tijdens de Lockdowns hebben we geprobeerd de lessen zo goed mogelijk digitaal voort te zetten. Tijdens de eerste lockdown was dit nog niet altijd mogelijk omdat de voorwaarden, zoals een laptop voor de kinderen, niet altijd aanwezig waren. Toch hebben we toen al veel kinderen digitaal kunnen begeleiden. Tijdens de tweede lockdown hebben alle kinderen die dat wilden, digitaal bijles gekregen. Iets meer dan de helft van de kinderen had aangegeven behoefte te hebben aan online bijles. Zij kregen wekelijks online les van hun eigen begeleider. De vrijwilligers werden goed geïnstrueerd om een goede digitale les te kunnen geven. Ook met de kinderen die geen online begeleiding wilden, hebben we contact onderhouden, door ze regelmatig te bellen. Eén van de vrijwilligers gaf zelfs aan dat het wekelijks telefonisch contact dat hij had met het kind dat hij begeleidt, had gezorgd voor een sterkere vertrouwensband. Ondanks de crisis was er toch mooi contact en dat versterkte het vertrouwen.

Alle kinderen hebben in de kerstvakantie thuis een bezoekje gehad van de coördinator of hun begeleider. Alle kinderen kregen een kaart en een mooi boek dat aansluit bij hun niveau en interesse. Ook de vrijwilligers zijn verblijd met een bezoekje en kerstcadeautje. Het is voor onze doelgroep enorm belangrijk dat zij blijven lezen. Vandaar dat wij onze minibieb, 2 kasten vol met mooie, populaire kinderboeken ook in deze periode open hebben gesteld voor de kinderen. Kinderen konden op afspraak boeken komen lenen. Groep 8 kinderen die daar behoefte aan hadden, hebben in de krokusvakantie begeleiding gehad bij het oefenen voor de CITO.

We zijn om meer redenen blij.
Buurtblinkers is hard aan het groeien. We hebben nu 20 actieve vrijwilligers en we begeleiden 40 kinderen individueel. De verwachting is dat dit aantal nog zal stijgen de komende periode.

Ondanks de coronamaatregelen hebben we ook een paar mooie kranten kunnen maken en verspreiden. Natuurlijk staan hier weer artikelen in over de actuele situatie in de wijk. Tijdens de lockdowns konden we gelukkig nog wel naar buiten om onderzoek te doen en interviews af te nemen voor de wijkkrant. We merkten dat kinderen het heel fijn vinden om even uit de sleur van thuiszitten te breken en aan een heel ander project te werken. We hebben weer grootse plannen met de krant in 2021. Deze plannen willen we uitvoeren in samenwerking met 5 journalisten uit de wijk die onze jonge reporters vrijwillig alle ins en outs van het vak bijbrengen.
Foto van kinderen

Reporters aan het werk

Door de coronamaatregelen konden we geen workshops geven in het eerste deel van het jaar. Dit hebben we in het najaar ingehaald. We hebben samengewerkt met een tekenaar die met de kinderen interessante gebouwen ging bekijken en natekenen. Ook hebben de journalisten een workshop gegeven.
Uitje bij de molen

Kinderen krijgen tekenles bij Molen de Ster

Verder zijn we in 2020 bezig geweest op veel andere gebieden. We hebben de ruimte mooi opgeknapt en een mooie kast aangeschaft voor nog meer mooie kinderboeken. We zijn aan het eind van jaar gestart met het maken van een gloednieuwe website. En zie hier: het resultaat!

We zijn meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan en we zijn druk geweest met verdere professionalisering. Ook hebben we een grote stap gezet richting duurzame financiering. Wij zijn blij dat we erkenning voor ons werk hebben gekregen van de Gemeente Utrecht en dat we in 2021 financieel ondersteund zullen worden door de Gemeente.

Ondanks de barre tijden dus best veel lichtpuntjes voor Buurtblinkers!