April 2022

Hoe gaat het bij Buurtblinkers? Na een stormachtige periode (met veel zieken en een echte storm), hervinden we het vertrouwde ritme van de wekelijkse bijles. De gezelligheid van Buurtblinkers is ook weer helemaal terug. We konden zelfs al lekker met zijn allen voetballen en stoepkrijten in het zonnetje! De afgelopen weken hebben we veel leuke nieuwe kinderen en vrijwilligers mogen verwelkomen. En onze reporters zijn keihard aan het werk aan de nieuwe wijkkrant de Buurtblinker.
Foto 2 blog april 2022
Kansenongelijkheid in Utrecht Bij Buurtblinkers proberen we een bijdrage te leveren aan de kansengelijkheid in het onderwijs van kinderen in Utrecht-West. En dat is nodig! In 2020 bleek dat Utrechtse kinderen al voordat ze hun eerste stap in de kleuterklas zetten, niet allemaal dezelfde kansen krijgen. Op populaire scholen werden kinderen van hoogopgeleide ouders namelijk al voor hun derde jaar toegelaten. Zij kregen voorrang op kinderen die later werden aangemeld. Sommige kinderen kregen op deze manier toegang tot betere scholen dan anderen. Op deze scholen ligt de ouderbijdrage vaak hoger, waardoor er meer geld te besteden is. Zo blijft de kloof groeien. We vinden het dus belangrijk om ook de kleine kinderen al wat extra’s te bieden. Dat doen we op de voorleesmiddagen, waar voor alle kinderen veel aandacht is. En voorgelezen worden is, naast heel leuk, enorm belangrijk voor de taalontwikkeling.
Foto 3 blog 2022
Verandering We hopen dat de aandacht die er nu in de media en politiek is voor kansengelijkheid in het onderwijs, echt tot verandering leidt. Tot die tijd blijven we zoveel mogelijk kinderen helpen. De wachtlijst voor begeleiding bij Buurtblinkers groeit nog steeds. We deden daarom een aanvraag voor financiering van nieuwe projecten bij het Oranjefonds: citotraining en huiswerkbegeleiding in kleine groepjes. We zijn heel blij dat het Oranjefonds ons hierbij gaat ondersteunen! Van een middelbare scholier hoorden we: ‘vaak zit ik om 12 uur ‘s nachts een toets voor te bereiden’. In de huiswerkklasjes willen we kinderen de juiste vaardigheden, omgeving en ook het zelfvertrouwen geven om onderwijs te volgen op het niveau waar ze talent voor hebben. In het volgende schooljaar gaan deze projecten van start. In de volgende editie lees je meer over onze krant en over de aankomende eindpresentatie waar alle Buurtblinkers in het zonnetje worden gezet. Tot snel!