Alles wat je aandacht geeft, groeit... en blinkt!

Bijles bij Buurtblinkers

De belangrijkste activiteit die Buurtblinkers organiseert, is het geven van bijles. In een pand in de wijk Lombok hebben we 3 middagen per week een ruimte gehuurd waar kinderen elke week naar toe komen voor bijles van hun vaste begeleider. Vrijwilligers geven kinderen 1-op-1 een uur lang extra aandacht waar die nodig is. Bij de meeste kinderen die bij Buurtblinkers komen, is Nederlands thuis niet de moedertaal en spreken ouders gebrekkig Nederlands. Daardoor wordt er weinig aan kinderen voorgelezen in het Nederlands. Wel spreken kinderen vaak meerdere andere talen. Natuurlijk is het beheersen van de Nederlandse taal essentieel om goed mee te kunnen komen op school en in de maatschappij. Vandaar dat taalontwikkeling onze prioriteit heeft.

Over de bijles

Buurtblinkers investeert veel in goede kinder- en jeugdboeken. Vrijwilligers lezen iedere bijles samen met de kinderen in een boek en de kinderen nemen aan het eind van de les een boek mee naar huis. Veel kinderen lezen door deze aanpak wekelijks een boek. We zien aan het eind van een schooljaar bij veel kinderen duidelijke verbeteringen op het gebied van technisch en begrijpend lezen en een grotere woordenschat. Ook merken we bij veel kinderen dat de leesmotivatie flink groeit. Dit is vaak een waarborg voor meer groei in de toekomst.

De woordenschat is ook een belangrijk onderdeel. Voor kinderen is het belangrijk dat nieuwe woorden op verschillende manieren en zo visueel mogelijk worden aangeboden. We maken veel gebruik van leerspellen die helpen bij het ontwikkelen van de woordenschat en die zijn afgestemd op het groepsniveau van de leerling. We zijn geabonneerd op Kidsweek, de kinderkrant. De artikelen lezen we samen met de kinderen. We koppelen er vragen aan zodat de kinderen de artikelen echt begrijpen. Kidsweek heeft ook een methode voor begrijpend lezen uitgebracht die we hebben aangeschaft. Voor het verder ontwikkelen van het begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip, de online begrijpend lezen methode die ook op scholen wordt gebruikt.

We geven bijles aan basisschoolkinderen en huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren. Ook deze oudere kinderen kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken om te ontdekken dat ze meer kunnen dan ze eerst dachten. Deze kinderen geven zelf vaak aan in welke vakken ze geholpen willen worden. Zo hebben vrijwilligers afgelopen jaar ook bijles gegeven in talen, aardrijkskunde, wiskunde, economie, natuurkunde en biologie.

We geloven in het ‘leren leren’. We besteden veel aandacht aan zaken als plannen, de juiste strategie kiezen, de eigen leerstijl ontdekken, samenvatten en doorzetten. Naast het werken aan de aandachtspunten en moeilijke vakken op school, besteden we een (kleiner) deel van de tijd aan het ontwikkelen van talenten. Kinderen leren bijvoorbeeld strips maken, schaken, gitaarspelen en verhalen schrijven. De kinderen die op een ander gebied uitdaging wilden, hebben we gestimuleerd om reporter te worden voor onze Wijkkrant. (link naar wijkkrant) We besteden veel aandacht aan het vergroten van sociale vaardigheden zoals het ontwikkelen van een kritische (en positieve) houding, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, samenwerken, je houden aan afspraken, eerlijk zijn. We gebruiken onder andere leerspellen om vaardigheid en kennis uit te breiden. Deze spellen zijn ook zeer geschikt voor het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De band tussen het kind en de vrijwilliger is een vertrouwensband. We doen er alles aan die band zo goed mogelijk te laten zijn. De kinderen houden zoveel mogelijk dezelfde begeleider als het vorige jaar. Omdat begeleider en kind elkaar al kennen kan de begeleider goed inschatten wat de beste manier is om hun kind te helpen.

Aan het eind van elk schooljaar zetten we alle kinderen en vrijwilligers in het zonnetje tijdens de eindpresentatie. Alle kinderen bereiden een stukje voor, iets dat ze geleerd hebben bij Buurtblinkers en graag willen laten zien. Er zijn veel ouders en belangstellenden die komen kijken. We merken dat kinderen erg gemotiveerd zijn en dat de ouders door de presentatie ook meer betrokken raken. Kwaliteitsbewaking vinden we vanzelfsprekend belangrijk. We checken meerdere keren per jaar het schoolrapport van de kinderen en kijken waar we het verschil kunnen maken. Vanaf 2021 gaan we de ouders meerdere keren per jaar op de hoogte stellen van de inhoud van de lessen en de vorderingen. De meeste kinderen zijn erg ambitieus en willen een hoger niveau behalen. We doen aan gericht trainen van zwakke vaardigheden om zo een hoger niveau te halen en een passender schooladvies te krijgen. We merken dat het erg motiverend werkt voor de kinderen dat er iemand is die meekijkt en helpt ambities te verwezenlijken. We hebben bij veel van onze kinderen duidelijke verbetering in niveau gezien na een jaar bijles bij Buurtblinkers. Onze uitgebreide collectie leermiddelen, leerspellen en kinderboeken biedt ons de juiste materialen om tijdens de bijlessen te gebruiken. De vrijwilligers worden o.a. tijdens de vergaderingen bijgeschoold in relevante onderwerpen als rekenleerlijnen, uitdagend taalonderwijs en creatieve werkvormen.