Alles wat je aandacht geeft, groeit... en blinkt!

Alle kinderen evenveel kansen

Wij zijn Buurtblinkers, een organisatie in de levendige Utrechtse wijk Lombok. We zijn opgericht om kinderen met een (taal)achterstand extra aandacht te geven en verder te helpen.


Bij Buurtblinkers krijgen kinderen en jongeren individuele begeleiding van een vaste vrijwilliger. De begeleiding is gericht op het ondersteunen bij (talige) schoolvakken, het ontwikkelen van leesplezier en het vergroten van tekstbegrip. We geven de kinderen positieve aandacht en helpen het zelfvertrouwen te vergroten.


Verder begeleiden we kinderen bij het maken van een prachtige wijkkrant. Zo zijn kinderen op een uitdagende manier bezig met taal en leren ze dat hun stem telt! Deze krant met relevant nieuws uit de wijk komt 3 keer per jaar uit en wordt verspreid onder 6000 huishoudens. Het is de enige wijkkrant in Utrecht West en vergroot de samenhang en betrokkenheid in de wijk


Ook organiseren we talentworkshops, zodat kinderen in aanraking komen met uiteenlopende kunstvormen en ambachten. Op die manier ontwikkelen de kinderen zich breed en krijgen ze beter zicht op wat past bij hen. De workshops worden gegeven door vrijwilligers uit de wijk.


Al onze activiteiten zijn gratis voor gezinnen die beschikken over een U-pas.

Vrijwilliger Stefanie

Toen ik me opgaf als vrijwilliger bij Buurtblinkers, was dat vooral om juist de kinderen extra hulp te bieden die het het hardst nodig hebben. Maar nu ik het een tijd doe, is het nog veel meer dan dat. Je vormt een hechte band met de kinderen die je begeleidt, maar eigenlijk met alle Buurtblinkers! Als ik een rondje door onze mooie wijk Lombok loop, kom ik altijd wel een Buurtblinker of een ouder tegen en maken we een praatje. Zo leuk om op deze manier je buurtgenoten beter te leren kennen en te helpen!

Vrijwilliger Joost

Ik werk al een aantal jaar bij Buurtblinkers, met kinderen met verschillende persoonlijkheden, aandachtspunten en talenten. Ik heb geen didactische achtergrond en het is elke les een uitdaging mijn leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Maar zij leren mij om hen beter les te geven, net zoveel als dat ik hen help. Het is prachtig om eerstehands te kunnen zien hoe de kinderen zich ontwikkelen, niet alleen in hun kennis en talenten, maar ook in hun persoonlijkheden. Je bent daar bij en werkt samen aan die ontwikkeling. Je bouwt samen een band op en maakt echt een verschil, ook is het maar een uurtje per week!

Laatste nieuws

April 2022 Hoe gaat het bij Buurtblinkers? Na een stormachtige periode (met veel zieken en een echte storm), hervinden we het vertrouwde ritme van de wekelijkse bijles. De gezelligheid van Buurtblinkers is ook weer helemaal terug. We konden zelfs al lekker met zijn allen voetballen en stoepkrijten in het zonnetje!...

Buurtblinkers wordt ondersteund door: